Voorwaarden en aansprakelijkheid veilig bezoek 't Dommeltje. 

Beste bezoekers,

Om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen en verzekeringstechnische redenen brengen we u op de hoogte van de voorwaarden en regels op onze boerderij. U bent als (mede)organisator verplicht om vooraf uw gezelschap op de hoogte te brengen van deze voorwaarden. 
Bij minderjarige deelnemers moet de ouder of verzorger/voogd deze gebruiksregels/voorwaarden doorlezen en
met de minderjarige bespreken, voordat deze de activiteiten mag betreden. 

Wij wijzen u er op dat u met het bezoeken van de boerderij zich bloot stelt aan enig risico. Middels dit schrijven maken we u daarvan bewust.
Boerderij ’t Dommeltje heeft juridisch een zorgplicht waarmee we voor u de risico’s tot een minimum proberen te beperken. 

 

Annuleren en aanbetalen reservering*

> 4000 euro vragen we een aanbetaling van 50% bij het reserveren. Bij annulering is er GEEN teruggave. Dit doen we zo omdat wij deze ruimte op korte termijn niet meer kunnen verhuren aan een groter gezelschap. Grote evenementen worden vaak maanden vooraf geboekt. Bij annulering op uw eigen initiatief binnen 14 dagen voor het evenement wordt 75% van de kosten in rekening gebracht.

>1000 euro geldt: Bij annulering op uw eigen initiatief binnen 14 dagen voor het evenement worden 75% van de kosten in rekening gebracht.

*
Als u moet annuleren omdat uw bijeenkomst op onze locatie wettelijk niet is toegestaan wegens bijvoorbeeld (corona) eisen geldt dit uiteraard niet. Bij annulering of vermindering van de reservering wegens overlijden of ziekte van een directe betrokkenen zullen we altijd in overleg met u een gemoedelijke oplossing zoeken.

Allergenen

Op onze locatie bereiden we voedsel met grote zorg. We zullen altijd ons best doen rekening te houden met uw allergie. Omdat er veel partijen tegelijk aanwezig kunnen zijn met elk hun eigen eten is kruisbesmetting nooit te voorkomen. Heeft u een levensbedreigende allergie die door kruisbesmetting al veroorzaakt kan worden? Dan is bezoek aan de boerderij ten zeerste af te raden, wij kunnen uw veiligheid in dit geval nooit voor 100% garanderen!!

Bezoek locatie

- kijken op de boerderij mag, altijd onder begeleiding van een 18+ persoon

-hou uw kinderen in de buurt (<5 meter) van het terras, de boerderij is omgeven door sloten, trekkers of andere gevaren die een werkende boerderij met zich mee brengt, hou hier rekening mee. "t Dommeltje is geen speelboerderij !
-roken in de stal is ten strengste verboden
- met consumpties, glas werk en servies dient u altijd binnen 5 meter van de tafels te blijven, kapot glaswerk e.d. vormen en een gevaar voor spelende kinderen en het voer van de koeien

Aanwijzingen en opdrachten van het personeel dienen ten allen tijden te worden opgevolgd. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het personeel kan de toegang tot de locatie worden ontzegd. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van het personeel neemt ‘t Dommeltje geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele (persoon)schade.

 

Activiteiten 

Tijdens uw bezoek en zeker bij deelname aan activiteiten neemt u enig risico. Een val, verstapping, ongelukkig terecht komen, het zijn allemaal situaties waardoor u letsel op kan lopen. We zullen er zoveel mogelijk aan doen om dit te voorkomen maar enig risico is altijd aanwezig. Daarom hanteren wij de volgende regels:

Uitsluiting deelname activiteiten geldt voor degene die:
- onder invloed zijn van alcohol of drugs, medicijnen of andere verdovende middelen
- aan een ziekte of psychische stoornis lijdt, welke een gevaar kan opleveren voor de eigen gezondheid of gezondheid van andere personen.
U bent verplicht voorgaande punten bij uw begeleider/ster te melden als deze van invloed kunnen zien op de veiligheid. U bent verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het verzwijgen van de genoemde criteria.

Gebruiksregels tijdens m.b.t activiteiten 
- u begint niet aan een activiteit voor dat u de instructies begrepen heeft
- u volgt de instructies op zoals deze aangegeven worden door de spelbegeleider
- u bent zich ervan bewust dat u deelneemt aan de activiteiten en hiermee een aanvaardbaar risico loopt
- u bent zich ervan bewust dat u niet verplicht bent om aan elke activiteit mee te doen (omdat u deze bijvoorbeeld eng vind of
omdat u aan een blessure lijdt)
- u meldt risico’s van u en andere deelnemers
- u gaat met respect om met personeel, medebezoekers, dieren en materiaal aanwezig op Boerderij ’t Dommeltje
- oorbellen en piercings die een gevaar kunnen vormen tijdens de activiteiten dienen uit gedaan te worden


Corona maatregelen: tijdens uw verblijf wijzen we u er op dat u zich altijd aan de actuele Corona maatregelen houdt. Ook gaan wij ervan uit dat u alle n.a.w. gegevens t.b.v. contactonderzoek van uw gezelschap op kunt overleggen als dit nodig mocht zijn. 

De organisatie van Boerderij ’t Dommeltje is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor materiële schade en/of lichamelijk letsel, opgelopen tijdens een bezoek aan onze boerderij.
Samenvatting, met u en ons "boerenverstand" kunnen we samen veilig werken.

Met vriendelijke groet,
Organisatie Boerderij 't Dommeltje