TROTS!

Geachte heer/mevrouw, 


Gefeliciteerd! U bent er samen met uw collega-melkveehouders in geslaagd in 2018 meer koeien te weiden. De Duurzame Zuivelketen heeft bekendgemaakt dat maar liefst 82,0 procent van de Nederlandse melkveehouders een vorm van weidegang toepast.

Wij als FrieslandCampina zijn ontzettend trots op onze melkveehouders. Trots op het feit dat voor het vierde jaar op rij meer melkveebedrijven de koeien buiten laten lopen. Inmiddels past 81,2 procent van de leden van FrieslandCampina in Nederland een vorm van weidegang toe. Dat is een stijging van 1,8 procent ten opzichte van 2017, toen het percentage 79,4 was. Gezamenlijk zijn we er in geslaagd om de sectordoelstelling van 2020 dit jaar te bereiken; twee jaar eerder dan gepland.

303 nieuwe weiders

Het afgelopen jaar zijn 303 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina voor het eerst gaan weiden. Wij als bestuur zijn onder de indruk van uw inspanningen. U hebt - ondanks de ongewoon droge en warme zomer van 2018 - een vorm van weidegang gerealiseerd. Daarmee bewijst u uw vakmanschap.

Zichtbaar in het landschap

Het is van belang dat koeien zichtbaar blijven in het landschap. Koeien in de wei zijn belangrijk voor ons imago en de maatschappelijke acceptatie van de melkveehouderij. Daarnaast is weidegang essentieel voor het onderscheidend vermogen van FrieslandCampina in de markt.


koeien

Vul uw eigen inhoud in.